Toplu Konut İdaresi satışa sunduğu alt gelir gurubu konutlara ilişkin başvurularında bazı şartlar gereklidir. Bu şartlarla birlikte başvuru esnasında talep edilen belgeler de söz konusudur. Öncelikle başvuru için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunludur. Satışa sunulan Toki evleri hangi il veya ilçedeyse o il veya ilçede 1 yıldır ikamet ediyor olma zorunluluğu da başvurularda gözetilmektedir. Toplu Konut İdaresi’nden daha önce konut satın almamış olmak ve Toki konut kredisi kullanmamış olmak da diğer bir şarttır. Başvuru esnasında 25 yaşını doldurmuş olmak, aylık hane gelir toplamının 5 bin 500 TL’ yi geçmemesi, bir hane adına tek sadece tek kişiden başvuru alınması gözetilen diğer hususlardır.

Toki Başvuru Evraklarının Teslimi

Toki’ den ev satın almak isteyen ve Toki başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ve fotokopisiyle yetkili bankalara veya ilgili Toki Müdürlüğü’ne müracaat edebilmektedirler. Müracaat esnasında iki nüsha olan başvuru formunu doldurarak bir nüshasını kendileri almaktadırlar. Özel durumu olan vatandaşlardan ise ilave belgeler talep edilmektedir:

  • Şehit yakınları, Harp ve Vazife Malullerinden “Hak Sahipliği Belgesi”
  • Dul ve yetimlerden “Hak Sahipliği Belgesi”
  • Engellilerden “Engelli Kimlik Kartı” fotokopisi veya tam donanımlı bir kamu hastanesinden alınmış en az %40 oranında engelli olduğun gösterir heyet raporu
  • Emeklilerden durumlarını gösterir belge

Sözleşme İmzalama Aşamasında Gerekli Belgeler

Toki’den ev almak isteyip de başvurusu kabul edilen vatandaşlar Toki kura çekilişi ile belirlenmektedirler. Toki çekilişi ile sözleşme imzalamaya hak kazanan vatandaşlardan sözleşme esnasında bazı belgeler istenmektedir. Sözleşme imzalamaya hak kazanan vatandaşlardan öncelikli olarak Toki Başvuru şartlarını taşıdıklarını gösterir belgelerinin ibrazı istenmektedir. T.C Kimlik kartı fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, gelir durumu belgesi, başvuru sahibi veya eşi çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan durum gösterir belge, başvuru sahibi emekli ise SGK’ den maaş döküm belgesi başlıca istenen belgelerdir. Toki sonuçları ilan edildiği andan itibaren bu belgelerin hazırlanmasında fayda olacaktır. Ayrıca Toki bu belgelere ek olarak gerekli gördüğü başka belgeler de talep edebilmektedir. Belgelerin eksiksiz teslim edilmesiyle birlikte sözleşme imzalanmakta ve başvuranlar hayallerindeki evlerine kavuşmaktadırlar.

katilimevim-sabit-reklam