Toplu Konut İdaresi Başkanlığı her gelir gurubuna uygun konutlar inşa etmektedir. Alt gelir gurubu da bunlar arasında yer almaktadır. Alt gelir gurubunda yer alan vatandaşlar uygun fiyat ve cazip ödeme imkanları ile Toki evleri için başvuruda bulunabilmektedirler. Bu gurupta yer alan Toki evleri sahipleri kendisinin, eşlerinin veya çocuklarının borç bitene kadar bu evde oturacaklarına dair taahhüt vermektedirler. Dolayısıyla alt gelir gurubu kapsamında Toki’ den alınan evlerin kiraya verilmesi borç bitene kadar mümkün değildir. Böyle bir durumun tespiti halinde Toki başvuru sahibiyle arasındaki sözleşmeyi feshetmektedir. Alt gelir gurubu kapsamında satın alınan Toki evinde hak sahibinin veya eş veya çocuklarının ikameti bu gerekçeyle zaruri bir husustur.

Hangi Toki Evleri Kiraya Verilebilir?

Alt gelir gurubu kapsamında satın alınan Toki evlerinin ödemeler bitene kadar kiraya verilememesi yanında diğer guruplarda yer alan konutların kiraya verilebilmeleri belirli şartlarla mümkündür. Standart tip Toki evlerinin kiraya verilmesinin önünde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Toki kura ve Toki çekiliş ile standart tip ev sahibi olan vatandaşlar evlerini diledikleri gibi kiraya verebilmektedirler. 3+1 konutların kiraya verilebilmesi konusunda Toki konutun alt gelir gurubu sınıfında olup olmadığını değerlendirmektedir. Eğer alt gelir gurubu evlerde yer alıyorsa kiraya verilmesi Toki tarafından uygun görülmemektedir.

Toki Evleri Devredilebilir mi?

Alt gelir gurubunda satın alınan Toki evlerini borç bitene kadar satılabilmesi veya devredilebilmesi mümkün değildir. Toki kamu yararını da dikkate alarak alt gelir gurubunda yer alan vatandaşlar için ev sahibi olma imkanı sunmaktadır. Bu faaliyet ticari amaç güdülmeden vatandaşların refah düzeyinin arttırılması gayesiyle ifa edilmektedir. Dolayısıyla bu amaç doğrultusunda ev sahibi olma imkanı tanınan vatandaşların bu imkanı farklı şekilde değerlendirmesi gözetilen kamu yararına aykırı görülmektedir.

Birçok vatandaş bu imkandan faydalanmak isterken satışa çıkan ev sayısının talebi karşılamaması dolayısıyla Toki çekiliş düzenlemekte ve Toki sonuçları ile maalesef başvuruda bulunan herkes ev sahibi olma imkanı elde edememektedir. Çekilişle bir başka vatandaşın önüne geçen hak sahibinin bu hakkını devretmesi çekilişi geçemeyen ve ev ihtiyacı olan kişiler açısından da etik kabul edilmemektedir.